8 Box Jump

Sportlife - - SPORT TIME -

Tie­nes todo un mes pa­ra en­tre­nar es­te re­to an­tes de su­bir tu ví­deo. En pue­des en­con­trar el plan de en­tre­na­mien­to de 4 se­ma­nas que te pro­po­ne Bea­triz Cres­po pa­ra su­pe­rar­te a ti mis­mo en es­te re­to. ¿Te atreves?

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.