Es­te es el equi­po es­pa­ñol de SailGP

Sportlife - - REPORTERO -

Flo­rian Trit­tel | Bar­ce­lo­na, 1994 | Co-Skip­per – Wing trim­mer

Phil Ro­ber­tson | Nue­va Ze­lan­da, 1987 | Co-skip­per – Helms­man

Die­go Bo­tín | San­tan­der, 1993 | Flight con­tro­ller

Joel Ro­drí­guez | Las Pal­mas de Gran Ca­na­ria, 1997 | Flight con­tro­ller

Joan Car­do­na | Ma­llor­ca, 1998 | Grin­der

Ia­go L. Ma­rra | A Co­ru­ña, 1990 | Grin­der

Matt­hew J. Bar­ber | Ma­llor­ca, 1992 | Grin­der

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.