Ni­ra Juanco, rum­bo a La­ti­noa­mé­ri­ca

SuperTele - - News -

Aun­que ha de­ja­do An­te­na 3, la pe­rio­dis­ta de­por­ti­va se­gui­rá vin­cu­la­da a la Fór­mu­la 1 pe­ro en otra ca­sa, Me­dia­pro, pro­pie­ta­ria de los de­re­chos. Ni­ra Juanco via­ja­rá a La­ti­noa­mé­ri­ca pa­ra ser el ros­tro es­tre­lla de es­te ca­nal. En es­ta nue­va an­da­du­ra la acom­pa­ña­rá Li­bo­rio Gar­cía.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.