3. dis­fru­ta deL soL

Woman - - IDEAS W -

Biot­herM ha desa­rro­lla­do la lí­nea Lait solaire. a la me­jor pro­tec­ción de la fir­ma se le su­ma aho­ra la fra­gan­cia de la Lait Cor­po­rel an­ti­des­se­chant. una nue­va fór­mu­la de éxi­to.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.