uN em­ble­ma

Woman - - ESPECIAL MODA -

EL úL­TI­Mo DES­fI­LE DE

CoS­TU­rA DE DIor SE PrE­SEn­Tó SIn DI­rEC­Tor CrEA­TI­Vo. ¿ES Po­SI­bLE

DIor SIn GA­LLIAno?

al­ta cOs­tu­ra Kar­lie Kloss, úl­ti­ma mo­de­lo fa­vo­ri­ta de Ga­lliano, ce­rró el des­fi­le de cos­tu­ra el pa­sa­do mes de ju­lio.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.