42.195 me­tros

13 DE MAR­ZO

Women's Fitness - - ESSENTIALS -

En mar­zo, la prue­ba reiní­si­ma del fon­do ten­drá lu­gar en la Ciu­dad Con­dal. La Ma­ra­tó de Barcelona ve­rá có­mo mi­les de va­lien­tes se en­fren­tan a los te­mi­dos y a la vez ve­ne­ra­dos 42.195 me­tros.

Des­de 73 E, zu­rich­ma­ra­to­bar­ce­lo­na.es

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.