-RQJHPDQ YDVW YRRU VFKDNLQJ

Times of Suriname - - %LQQHQODQG -

NIC­KE­RIE - De po­li­tie van Nieuw-Nic­ke­rie heeft gis­te­ren de 27-ja­ri­ge KA aan­ge­hou­den en in ver­ze­ke­ring ge­steld. Hij had al drie jaar een re­la­tie met een 18-ja­rig meis­je. De re­la­tie be­gon, toen zij 15 jaar oud was. Gis­ter­mor­gen heeft de jon­ge­man het meis­je op de brom­fiets op­ge­haald van haar ou­der­lij­ke wo­ning. Toen de va­der ac­tie on­der­nam, liet de jon­ge­man het meis­je ach­ter bij een vrien­din van haar. De va­der deed aan­gif­te bij de po­li­tie. Het meis­je werd daad­wer­ke­lijk aan­ge­trof­fen bij de vrien­din. De jon­ge­man werd aan­ge­hou­den door de po­li­tie en is van­we­ge scha­king in ver­ze­ke­ring ge­steld. Dit ge­val heeft zich voor­ge­daan in het res­sort Pa­ra­di­se. De va­der van het meis­je is vol­gens de po­li­tie erg ver­hit en tot al­les in staat.

Ge­wes­te­lij­ke po­li­tie­com­man­dant Mo­ham­med Da­wood Ashruf geeft aan dat de zaak ver­der wordt on­der­zocht.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.