91 FR|UGLQDWRU PHOGW YHHO EXUJHUGRGHQ ELM UHFHQWH OXFKWDDQYDOOHQ LQ -HPHQ

Times of Suriname - - %XLWHQODQG -

J(0(1 /ucht­aan­val­len op doe­len in Je­men door de door 6au­di $raEis ge­leid­de co­a­li tie heEEen de aI­ge­lo­pen tien da­gen aan ]eNer Eur­gers het le­ven geNost 'at ]ei de co|rdi­na­tor van de 9er­e­nig­de 1aties in het door oor­log ver­scheur­de land don­der­dag Ja­mie 0c*ol­d­ricN noem­de in ]iMn EeNend­maNing de striMd in Je­men nut­te­loos en aE surd 'e co­a­li­tie die steun NriMgt van on­der an­de­re de 9er­e­nig­de 6ta­ten en *root %rit­tan­nis proEeert met de lucht­aan­val­len de +out­hi reEel­len te ver­driM­ven die een groot deel van het land in han den heEEen

'oor de Eur­ger­oor­log in Je­men ]iMn sinds meer dan tien­dui]end do­den ge­val len 'e door 6au­di $raEis ge­lei­de in­ter­na­ti­o­na­le co­a­li tie heeIt al dui]en­den lucht aan­val­len uit­ge­voerd te­gen de +out­hi reEel­len die de hooId­stad 6anaa en een deel van het noor­den van het land con­tro­le­ren (NU)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.