$DQWDO PRRUGHQ 1HZ <RUN EOLMIW PDDU GDOHQ

Times of Suriname - - %XLWHQODQG -

1(: <25. 1eZ <orN Zas lan­ge tiMd de moord­hooId­stad van de 9er­e­nig­de 6ta­ten 'it Maar ste­vent de stad Muist aI op het laag­ste aan­tal moor­den in ]eNer ]es de­cen­nia

9ol­gens ciMIers van de 1eZ <orN­se po­li­tie daal­de het aan­tal moor­den in met

pro­cent naar 2nder de do­den Za­ren acht slacht of­fers van een aan­slag met een Nlei­ne vrachtZa­gen op een fiets­pad in het stads­deel 0an­hat­tan 1iet al­leen het aan­tal moor­den daal­de 'e 1eZ <orN­se po­li­tie re­gi­streer de dit Maar ooN tot pro­cent min­der in­EraNen geZelds­in ci­den­ten au­to­dieIstal­len en over­val­len 'e po­li­tie schoot ooN min­der vaaN 7ot de cemEer ]iMn in­ci­den­ten ge­meld ZaarEiM een agent ]iMn Za­pen geEruiN­te 9orig Maar Za­ren dat er nog

3oli­tie­cheI Ja­mes 2¶1ei­ll en Eur­ge­mees­ter %ill de %lasio stel­len dat de da­ling van de cri­mi­na­li­teit in de stad te danNen is aan de in]et van meer ZiMNa­gen­ten iets Zaar toe in Zerd Ee­slo­ten ³1ie­mand Zeet Ee­ter Zat ]ich in een ZiMN aI­speelt dan de men­sen die er Zo­nen en ZerNen 'e po­li­tie Nnoopt daar­om con­tac­ten aan met EuurtEeZo­ners en on­der­houdt die con­tac­ten¶¶ al­dus 2¶1ei­ll $ls de trend nog een paar da­gen aan­houdt is het aan­tal mis­driM­ven in 1eZ <orN voor het ste Maar op riM ge­daald +et re­cord­aan­tal moor­den da­teert uit toen in de $me­riNaan­se milMoe­nen­stad maar lieIst men­sen Zer­den ge­dood 7oen­ma­lig Eur­ge­mees­ter 5ud\ *iuli­a­ni Ee­sloot daar­op om hard op te tre­den te­gen het vuurZa­pen geZeld met een ]oge­he­ten ]ero­to­le­ran­ceEe­leid

(AD)

DE NEW YORKSE PO­LI­TIE RE­GI­STREER­DE DIT JAAR HET LAAG­STE AAN­TAL MOOR­DEN IN ZE­KER ZES­TIG JAAR. (FOTO: STATIC.FANPAGE.IT)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.