:HQJHU KDDOW VQRHLKDUG XLW QDDU 0RXULQKR

Times of Suriname - - 6SRUW -

9O(7%$/ -osé MoXrinKo be­klaag­de ]icK na Ket ge­liMk­spel van Man­cKes­ter 8ni­ted te­gen %Xrn­le\ over Ket ge­brek aan transIer­bXd get van ]iMn werk­ge­ver. 'at is col­le­ga $rse­ne :en­ger in Ket ver­keer­de keel­gat ge scKo­ten. MoXrinKo mocKt al

milMoen aan nieXwe spe le­rs Xit­ge­ven voor 8ni­ted, maar dat is vol­gens Kem on vol­doen­de om de con­cXr­ren tie aan te kXn­nen met stad ge­noot &it\. *econIron­teerd met die Xit­spra­ken, stel­de :en­ger ³%iM miM is Ket al Maar ]o, dXs ik ]al niet nX op eens be­gin­nen met kla­gen. (r is al­tiMd wel één ploeg ge­weest die riM­ker was dan wiM en soms wel vier. 'Xs ik Keb ge­leerd om er­mee om te gaan.´ &iMIers, in kaart ge­bracKt door Voet­bal In­ter­na­ti­o­nal, le­ren dat sinds de ]om­er van

Man­cKes­ter &it\ in­der daad meer Xit­gaI, na­me­liMk

milMoen. $rsen­al spen deer­de µslecKts¶ milMoen eXro. (SN)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.