Pe­nélo­pe Cruz zal Glo­bes uit­rei­ken

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Pe­nélo­pe Cruz, Seth Ro­gen, Ker­ry Was­hing­ton en Gal Ga­dot rei­ken op 7 ja­nu­a­ri elk een Gol­den Glo­be uit. De na­men van Ker­ry Was­hing­ton en Gal Ga­dot had de or­ga­ni­sa­tie van het film­prij­zen­ga­la in Hol­ly­wood al via Twit­ter prijs­ge­ge­ven. E! News meldt dat Cruz en Ro­gen aan de li­ne-up zijn toe­ge­voegd.

De Gol­den Glo­bes wor­den op 7 ja­nu­a­ri voor de 75e keer uit­ge­reikt. De ce­re­mo­nie wordt li­ve uit­ge­zon­den door de Ame­ri­kaan­se om­roep NBC. Seth Mey­ers pre­sen­teert de prijs­uit­rei­king. Het fan­ta­sy­dra­ma The Sha­pe of Wa­ter is de groot­ste kans­heb­ber tij­dens de uit­rei­king van de Gol­den Glo­bes.

De film van de Mexi­caan­se re­gis­seur Guil­ler­mo del Toro is in ze­ven ca­te­go­rie­ën ge­no­mi­neerd, waar­on­der de be­lang­rijk­ste ca­te­go­rie bes­te film­dra­ma. Ook de deels in Ne­der­land op­ge­no­men oor­logs­film Dun­kirk is in de­ze ca­te­go­rie ge­no­mi­neerd. (De Te­le­graaf.nl/Foto: wall­pa­per­clic­ker.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.