Echt­paar Bhag­goe-Se­w­pal vijf­tig jaar ge­trouwd

Times of Suriname - - BINNENLAND -

WA­NI­CA - Fe­koe Bhiem Bhag­goe (71) en In­der­wa­tie Se­w­pal (66) her­dach­ten op 14 april het feit dat zij vijf­tig jaar ge­trouwd zijn. Met kin­de­ren, klein­kin­de­ren en fa­mi­lie­le­den is het feest ge­vierd aan de Vre­den­burg­weg.

Bhag­goe is land­bou­wer. Zijn echt­ge­no­te is huis­vrouw en had de zorg over de kin­de­ren. Zij helpt haar man ook in de land­bouw. Het echt­paar heeft vijf kin­de­ren: een doch­ter en vier zo­nen van wie een reeds is over­le­den. “Leer el­kaar goed ken­nen, heb ge­duld met el­kaar, ver­draag, heb el­kaar lief en com­mu­ni­ceer met el­kaar”, is de bood­schap van het echt­paar aan ge­lief­den. Het echt­paar heeft al­le ob- sta­kels ge­trot­seerd en is God dank­baar voor al­le ze­ge­nin­gen.

Na­mens pre­si­dent De­si Bou­ter­se mocht het echt­paar uit han­den van be­stuurs­amb­te­naar Anous­ka Beu­ken­hout, die Aud­rey Han­kers, dis­tricts­com­mis­sa­ris van Wa­ni­ca-Zuid­oost ver­te­gen­woor­dig­de, de ge­brui­ke­lij­ke en­ve­lop­pe met in­houd in ont­vangst ne­men.

VRT

Het echt­paar Bhag­goe-Se­w­pal her­dacht za­ter­dag zijn gou­den hu­we­lijk fees­te­lijk.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.