Cri­mi­neel doet als­of hij is aan­ge­re­den

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PA­RA­MA­RI­BO - Een cri­mi­neel deed gis­te­ren in Pa­ra­ma­ri­bo als­of een 55-ja­ri­ge vrouw hem had aan­ge­re­den. Hij wist daar­na haar mo­bie­le te­le­foon weg te ruk­ken en de plaats te ver­la­ten. Uit ver­kla­ring van het slacht­of­fer blijkt dat zij in haar wa­gen reed en de Gou­den­re­gen­straat wil­de in­slaan.

Een fiet­ser be­weer­de op ge­ge­ven mo­ment dat zij hem had aan­ge­re­den. Er volg­de daar­op een dis­cus­sie waar­bij de fiet­ser op een on­be­waakt mo­ment kans zag de mo­bie- le te­le­foon uit haar han­den te ruk­ken. Hij reed na­dien weg in de rich­ting van de Zon­ne­bloem­straat. De vrouw liep geen let­sel op. De po­li­tie on­der­zoekt de­ze zaak. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.