Hals­ket­ting buit­ge­maakt

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PA­RA­MA­RI­BO - Twee man­nen heb­ben een voet­gan­ger zon­dag­avond in Pa­ra­ma­ri­bo be­roofd. Het slacht­of­fer liep over de Ephraims­ze­gen­weg toen ter hoog­te van de Vis­sers­zorg­weg een wa­gen stop­te. Twee man­nen stap­ten uit en gin­gen naar de voet­gan­ger. Een van hen greep naar de hals­ket­ting die in twee­ën brak. Hij zag kans met een deel van die ket­ting en de han­ger weg te ren­nen met zijn kom­paan. Zij stap­ten weer in de wa­gen die weg­reed, maar de rij­rich­ting is on­be­kend. De ro­vers wa­ren on­ge­wa­pend en on­ge­mas­kerd. Het slacht­of­fer liep geen let­sel op. Bij de po­li­tie is aan­gif­te ge­daan van de be­ro­ving.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.