Raads­man blijft bij be­roep op nood­weer

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PA­RA­MA­RI­BO – Raads­man Ir­vin Kan­hai bleef gis­te­ren er­bij dat er spra­ke is van nood­weer in de zaak te­gen Choe­nil­al R, die op een an­der schoot waar­door die over­leed. Vol­gens hem is een be­roep op nood­weer ge­recht­vaar­digd en hij vroeg om ont­slag van al­le rechts­ver­vol­ging (ovar).

Kan­hai zegt dat het la­te­re slacht­of­fer ter plaat­se ging om zich schul­dig te ma­ken aan een straf­baar feit: brand­stich­ting. Het la­te­re slacht­of­fer ging sa­men met ene W naar Sa­ram­ac­ca voor de brand­stich­ting. De ver­dach­te Choe­nil­al R werd ge­a­lar­meerd dat een voer­tuig voor het per­ceel dat hij be­heer­de, ge­par­keerd stond. Hij ging naar de plaats en zag dat de wo­ning in brand stond. W, die in­mid­dels is ver­oor­deeld voor brand­stich­ting, wist in het voer­tuig te ver­trek­ken. Choe­nil­al R trof het slacht­of­fer op het per­ceel aan en stond oog in oog in con­tact met hem. Hij dacht dat de man hem zou aan­val­len en schoot met zijn jacht­ge­weer op hem. Kan­hai zegt dat het om zelf­ver­de­di­ging gaat, om­dat het een plot­se­lin­ge we­der­rech­te­lij­ke aan­val was. Te­gen Choe­nil­al R is zes jaar cel­straf ge­ëist. Kan­hai zegt dat Choe­nil­al R waar­schu­wings­scho­ten los­te al­vo­rens hij ge­richt schoot. Ook zegt hij dat in de ten­las­te­leg­ging staat dat Ki­ran Dow­ling Su­zan­ne is om­ge­ko­men, ter­wijl de­ze per­soon niet be­staat. Vol­gens hem gaat de ver­vol­gings­amb­te­naar er­van uit dat Su­zan­ne de fa­mi­lie­naam van het slacht­of­fer is. Dat blijkt vol­gens hem niet te klop­pen; hij merkt op dat de fa­mi­lie­naam van het slacht­of­fer Sa­man­ta is. Op 2 ju­li doet de rech­ter uit­spraak.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.