Wa­ter­man 21 ja­nu­a­ri - 19 fe­bru­a­ri

Times of Suriname - - OPEN VIZIER / BINNENLAND -

Een geld­kwes­tie kan van­daag voor veel op­schud­ding zor­gen. Het pro­bleem is waar­schijn­lijk dat er geen dui­de­lij­ke af­spra­ken over zijn ge­maakt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.