Zorg­cen­trum ge­deel­te­lijk ont­ruimd van­we­ge brand

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS / TV -

ZWOLLE - Een woon­zorg­com­plex aan de Hän­del­laan in Zwolle is gis­te­ren ge­deel­te­lijk ont­ruimd na­dat daar brand is uit­ge­bro­ken. Vol­gens de Vei­lig­heids­re­gio zijn brand­weer­een­he­den mas­saal aan­we­zig om­dat er veel ou­de­ren in het pand aan­we­zig wa­ren. Naar schat­ting zijn 100 tot 120 be­wo­ners ge­ë­va­cu­eerd. Nie­mand raak­te ge­wond. De mees­te ou­de­ren zijn op­ge­van­gen in het Del­ti­on Col­le­ge aan de Mo­zart­laan. De brand­weer heeft in­mid­dels sein brand mees­ter ge­ge­ven. In het zorg­com­plex wo­nen men­sen zelf­stan­dig in ap­par­te­men­ten. ''Het gaat veel­al om ou­de­re men­sen", zei de woord­voer­der. Ge­schrok­ken be­wo­ners wacht­ten bui­ten, soms in een rol­stoel, in een aan­ge­naam zon­ne­tje op op­vang.

Daar­bij zijn ook me­de­wer­kers van het Ne­der­land­se Ro­de Kruis be­trok­ken. De oor­zaak van de brand in het woon­zorg­com­plex, dat Fer­ma­te heet, is ook nog niet be­kend.

(NU)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.