Ze­ven do­den en ze­ven­tien ge­won­den bij vecht­par­tij ge­van­ge­nis VS

Times of Suriname - - BUITENLAND -

VS - Ze­ker ze­ven ge­van­ge­nen zijn om het leven ge­ko­men bij vecht­par­tij­en in de ge­van­ge­nis Lee Cor­rec­ti­o­nal In­sti­tu­ti­on in de Ame­ri­kaan­se staat South Caro­li­na.

Dat maakt een woord­voer­der van de ge­van­ge­nis be­kend aan pers­bu­reau AP. Ook vie­len er ze­ven­tien ge­won­den. Gis­ter­mor­gen rond 2.55 uur lo­ka­le tijd kwam de mel­ding bin­nen dat er een ‘groot in­ci­dent’ plaats­vond in de plaats Bis­hop­vil­le.

Eer­der op de avond zijn vecht­par­tij­en ont­staan na ru­zie tus­sen ge­van­ge­nen. Wat zich pre­cies heeft af­ge­speeld, is nog niet be­kend. Het be­stuur van de ge­van­ge­nis laat we­ten dat er bij de on­ge­re­geld­he­den geen me­de­wer­kers van de ge­van­ge­nis ge­wond zijn ge­raakt. Van ze­ven ver­schil­len­de re­gio’s zijn hulp­dien­sten op­ge­roe­pen.

Het is niet het eer­ste do­de­lij­ke in­ci­dent in de ge­van­ge­nis in Bis­hop­vil­le. Zo vie­len in een jaar tijd ze­ker drie do­den door on­ge­re­geld­he­den. Ook slaag­den drie ge­de­ti­neer­den er vo­ri­ge maand in een be­wa­ker te over­mees­te­ren.

In Lee Cor­rec­ti­o­nal In­sti­tu­ti­on zit­ten 1.500 ge­van­ge­nen. (NU)

Het is niet het eer­ste do­de­lij­ke in­ci­dent in de ge­van­ge­nis in Bis­hop­vil­le. (Fo­to: Long­view News-Jour­nal)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.