Ze­ker zes ge­won­den na aan­rij­ding van groep men­sen in Man­ches­ter

Times of Suriname - - BUITENLAND -

EN­GE­LAND - Een au­to­mo­bi­list heeft gis­te­ren een groep men­sen aan­ge­re­den bij een win­kel­cen­trum in de Brit­se stad Man­ches­ter. Ze­ker zes per­so­nen raak­ten ge­wond, be­richt de re­gi­o­na­le krant Man­ches­ter Eve­ning News. De po­li­tie gaat niet uit van een ter­reur­daad.

De hulp­dien­sten kre­gen de mel­ding dat zes voet­gan­gers wa­ren ge­raakt door een au­to, zei een woord­voer­der van de am­bu­lan­ce­dienst. Die ruk­te uit met zes am­bu­lan­ces. Hoe de aan­rij­ding kon ge­beu­ren, is nog niet be­kend.

De stad werd vo­rig jaar op­ge­schrikt door een bom­aan­slag. Toen vie­len 22 do­den na een con­cert van de Ame­ri­kaan­se zan­ge­res Ari­a­na Gran­de. (NU)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.