Ze­ker twee do­den bij bot­sing vlieg­tui­gen in zui­den Duits­land

Times of Suriname - - BUITENLAND -

DUITS­LAND - Een bot­sing tus­sen twee klei­ne vlieg­tui­gen heeft twee men­sen het leven ge­kost in Duits­land. Het is nog on­dui­de­lijk of er meer slacht­of­fers zijn. De slacht­of­fers zijn vol­gens on­der­zoe­kers ver­moe­de­lijk de pi­lo­ten van de toe­stel­len, een ul­tra­licht mo­tor­lucht­vaar­tuig en een sport­vlieg­tuig.

De vlieg­tui­gen kwa­men in bot­sing in de buurt van Sch­wä­bisch Hall, in de zuid­wes­te­lij­ke deel­staat Ba­denW­ürt­tem­berg. Dat ge­beur­de vol­gens de po­li­tie toen de pi­lo­ten zich op­maak­ten om hun toe­stel­len aan de grond te zet­ten. De ramp­plek be­vindt zich op zo’n 6.000 me­ter van het lo­ka­le vlieg­veld. De au­to­ri­tei­ten heb­ben de om­ge­ving af­ge­zet. (NU)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.