9HUGHHOGKHLG ELM %DUFHORQD

Times of Suriname - - 6SRUW -

V2(7B$L - 'e mo­ge­lij­ke te­rug­keer van Jor­di Cruijff zorgt voor ver­deeld­heid bij )C Bar­cel­o­na. 1iet ie­der­een bin­nen de club is over­tuigd van de 1eder­lan­der.

'at meldt El Mun­do De­por­ti­vo. 2p dit mo­ment is er een de­bat gaan­de over de vraag of Cruijff een goe­de aan­vul­ling zou zijn voor het hui­di­ge ma­na­ge­ment­team. 'e laat­ste we­ken gonst het van de ge­ruch­ten over een te­rug­keer van Cruijff in Camp 1ou. 2nlangs gaf hij aan dat hij aan zijn laat­ste sei­zoen be­zig is bij 0ac­ca­bi 7el $viv. Bar­cel­o­na heeft Cruijff naar ver­luidt op het oog voor een tech­ni­sche func­tie. 7och is het be­stuur niet una­niem over zijn mo­ge­lij­ke te­rug­keer. 2p dit mo­ment wordt er naar ver­luidt druk ge­dis­cus­si­eerd. (nke­le be­leids­be­pa­lers zien het liefst trans­fer­goe­roe 0on­chi van $S 5oma ko­men, maar hij lijkt niet haal­baar. Vo­ri­ge week meld­den Spaan­se me­dia al dat Cruijff de lei­ding over het B-team van Bar­cel­o­na aan­ge­bo­den heeft ge­kre­gen. +ij was als voet­bal­ler tus­sen en ac­tief bij Bar­cel­o­na. =ijn va­der vier­de er gro­te suc­ces­sen als spe­ler en als trai­ner. (VP)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.