6C98 Sakt der­de Slaats

Times of Suriname - - 6SRUW -

%$S.(T%$/ ± 0et veel machts­ver­toon heeft SCV8 be­slag kun­nen leg­gen op de der­de plaats bij de da­meshoofd­klas­se van de Su­ri­naam­se %as­ket­bal $sso­ci­a­tie. ,n de ,smay van :il­gen­sport­hal won het team van 5ial­to met 6-3 . 'e be­gin­fa­se was een ge­lijkop­gaan­de strijd, maar door goed spel van $ni­ta To­lud en .im­ber­ly To­lud sloot 5ial­to de eer­ste speel­pe­ri­o­de af met een voor­sprong van vier pun­ten 3

. (ch­ter, het liep to­taal mis in het twee­de Tuar­ter, waar 5ial­to met veel moei­te zijn pun­ten kon sco­ren. ,n de tien mi­nu­ten scoor­de 5ial­to maar zes pun­ten en gaf hier­mee ook zijn voor­sprong uit­han­den. 'oor goed spel en bas­kets van Shakya 3ero­ti en (lvi­ra van 'or­pel nam SCV8 de voor­sprong die ze niet meer uit­han­den ga­ven

4- .

,n het der­de Tuar­ter pro­beer­de 5ial­to te­rug te ko­men, maar zon­der suc­ces. SCV8 ver­ruim­de zijn voor­sprong uit naar 43-3 en won de wed­strijd ui­t­ein­de­lijk met pun­ten ver­schil. To­lud ein­dig­de de wed­strijd met veer­tien pun­ten, ter­wijl Jo­lai­ne 1ij­man van SCV8 acht­tien pun­ten scoor­de. 'oor dit re­sul­taat is SCV8 op de der­de plaats gesin­digd en 5ial­to op de vier­de.

0-8 <el­low %irds - 'e $rend

-3 en 5ial­to - SCV8 3 - . +er­en­t­wee­de­klas­se 5uc­kers - 5ial­to -64. +ereneer­ste­klas­se 'e Scha­kel - )in­a­bank .oi Car­per 3- 4 en 'e $rend <el­low %irds 4-4 .

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.