7oSSer tZee­de diYi­sie kent geen Zin­naar

Times of Suriname - - 6SRUW -

V2(T%$/ ± 'e top­per van de twee­de di­vi­sie van de Su­ri­naam­se Voet­bal %ond tus­sen %ro­ki en $ Co­conut ken­de geen win­naar.

'e twee ti­tel­kan­di­da­ten kwa­men zon­dag­mid­dag in het sta­di­on van de 1ieu­we Ge­ne­ra­tie Voet­bal­bond niet ver­der dan een ge­lijk­spel

- . 'ela­no Vre­de scoor­de bei­de goals voor $ Co­conut. $an de zij­de van %ro­ki wa­ren To­shi­ro $den­si­ba en Va­hid Vi­ni­sie tref­ze­ker. $ Co­conut blijft aan kop met 3 pun­ten uit vijf­tien du­els, ter­wijl %ro­ki op een ge­deel­de twee­de plek sa­men met San­tos staat met pun­ten. $ Co­conut is vrij­wel con­seTuent ge­weest tot nu toe in de com­pe­ti­tie en heeft maar vier ne­der­la­gen en een re­mi­se op zijn naam staan. +et team uit %ro­ko­p­on­do heeft al­les in han­den als het kam­pi­oen wil wor­den. +et wordt niet ge­mak­ke­lijk voor $ Co­conut in de laat­ste drie speel­ron­des, want een­ie­der zou wil­len stun­ten te­gen de kop­lo­per. %ro­ki is de ver­ras­sing van het sei­zoen. +et ken­de een wis­sel­val­li­ge start aan de com­pe­ti­tie, maar in de twee­de ron­de pres­teert het uit­ste­kend en staat door een ster­ke pe­ri­o­de in de top drie.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.