Horna­cek en Clif­ford ont­sla­gen

Times of Suriname - - 6SRUW -

%$S.(T%$/ - 1ew <ork .nicks nam na twee jaar af­scheid van coach Jeff +orna­cek. 'e oud-spe­ler van on­der meer 3hoe­ni[ Suns en 8tah Jazz ver­loor in die pe­ri­o­de 4 wed­strij­den en wist er slechts zes­tig te win­nen. $ls op­vol­ger van +orna­cek wor­den on­der meer 'avid %latt en 0ark Jack­son als kan­di­da­ten ge­noemd.

Ter­wijl de play-offs af­ge­lo­pen nacht zijn be­gon­nen, kan .nicks zich op­nieuw gaan rich­ten op het vol­gen­de sei­zoen. 1iet voor het eerst be­gint het off­sea­son voor de ploeg met de zoek­tocht naar een nieu­we coach. Sinds het ver­trek van Jeff Van Gun­dy in

was +orna­cek de acht­ste hoofd­coach van de ploeg. 'it is nu nog een ge­deeld re­cord, maar dit zal dus ver­bro­ken gaan wor­den door de nieu­we aan­winst van de club. Ster­spe­ler .rist­aps 3or­zin­gis heeft al aan­ge­ge­ven zich niet met de zoek­tocht te gaan be­moei­en. 'e for­ward re­va­li­deert van zijn bles­su­re, maar was wel in 1ew <ork voor ge­sprek­ken met de or­ga­ni­sa­tie van .nicks.

Char­lot­te +or­nets heeft ook af­scheid ge­no­men van hun coach Ste­ve Clif­ford na vijf jaar. 'e ploeg van ei­ge­naar 0ichael Jor­dan mis­te voor het twee­de jaar op rij de play­offs na een 36-46 re­cord. Clif­ford haal­de in zijn eer­ste drie jaar met het team twee keer de play-offs, maar de laat­ste ja­ren luk­te het de club niet om de­ze lijn door te trek­ken. Voor +or­nets re­den om schoon schip te ma­ken. 0itch .up­chak werd vo­ri­ge week al door Jor­dan in huis ge­haald als nieu­we ver­ant­woor­de­lij­ke voor al­le bas­ket­bal­ge­re­la­teer­de za­ken. (pn van zijn eer­ste ac­ties is dus het ont­slag van de ge­waar­deer­de coach die nu als kan­di­daat wordt ge­zien om di­rect er­gens an­ders aan de slag te gaan als hoofd­coach. 2rlan­do, 3hoe­ni[, 1ew <ork, 0il­wau­kee en 0emphis zit­ten op dit mo­ment zon­der hoofd­coach.

(SA)

New York Knicks heeft na twee jaar af­scheid ge­no­men van coach Jeff Horna­cek. (Fo­to: ESPN)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.