HaSS\ %o\s laat dX­re SXn­ten lig­gen

Times of Suriname - - 6SRUW -

V2(T%$/ ± +ap­py %oys heeft du­re pun­ten la­ten lig­gen in de twee­de di­vi­sie van de Su­ri­naam­se Voet­bal %ond. +et team kwam zon­dag­mid­dag te­gen hek­ken­slui­ter 'eva %oys niet ver­der dan een ge­lijk­spel - , in het 0eer­zorg­sta­di­on. 'oor dit ge­lijk­spel blijft +ap­py %oys ste­ken op pun­ten uit vijf­tien du­els, ter­wijl de hek­ken­slui­ter nu een punt heeft.

0et nog drie speel­ron­des te gaan heeft +ap­py %oys een ach­ter­stand van zes pun­ten op kop­lo­per $ Co­conut 3 pun­ten , ter­wijl de ach­ter­stand op San­tos, dat op de twee­de plek staat met pun­ten, vier pun­ten be­draagt. +ap­py %oys ken­de een ster­ke eer­ste ron­de en was een ge­rui­me tijd on­ge­sla­gen, maar in de laat­ste speel­ron­des pres­teert het team min­der. 8it de laat­ste ze­ven wed­strij­den werd maar een ge­won­nen, twee gin­gen ver­lo­ren en vier keer werd ge­lijk­ge­speeld. +ap­py %oys moet zich in de ko­men­de wed­strij­den her­pak­ken en de laat­ste drie wed­strij­den van de com­pe­ti­tie win­nen, als het in de prij­zen wil val­len. +et team is wel af­han­ke­lijk van de top drie ploe­gen $ Co­conut, %ro­ki en San­tos , maar de­ze teams moe­ten dan pun­ten la­ten lig­gen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.