'Mo­koYic Eoekt eer­ste oYerZin­ning sinds ren­tree

Times of Suriname - - 6SRUW -

T(11,S - 1ovak 'joko­vic heeft zijn eer­ste over­win­ning sinds zijn ren­tree ge­boekt. 'e Ser­visr was in de eer­ste ron­de van het 0as­ters­toer­nooi in 0on­te Car­lo veel te sterk voor zijn land­ge­noot 'usan /ajo­vic.

'joko­vic, die als ne­gen­de is ge­plaatst in 0on­te Car­lo, re­ken­de bin­nen een uur af met /ajo­vic, de mon­di­a­le num­mer 3 6- , 6- . 'e twaalf­vou­dig Grand Slam-win­naar stond op het gra­vel in 0on­a­co al­leen aan het be­gin van de twee­de set een ga­me af. 2p zijn eer­ste match­point maak­te hij het ver­vol­gens af.

,n de twee­de ron­de neemt de 3 -ja­ri­ge 'joko­vic het op te­gen de .ro­aat %or­na Co­ric, die in de ope­nings­ron­de de )rans­man Ju­lien %en­ne­teau ver­sloeg.

'e voor­ma­li­ge num­mer ppn van de we­reld speel­de pas zijn der­de wed­strijd na­dat hij in maart te­rug­keer­de op de ten­nis­baan. Vo­ri­ge maand werd hij zo­wel in ,ndi­an :ells als in 0ia­mi al di­rect uit­ge­scha­keld.

,n ,ndi­an :ells moest 'joko­vic in de twee­de ron­de zijn meer­de­re er­ken­nen in de Ja­pan­ner Ta­ro 'aniel en in 0ia­mi ver­loor hij even­eens in de twee­de ron­de van de )rans­man %enoit 3ai­re. %ij bei­de toer­nooi­en had hij in de eer­ste ron­de een bye.

Voor zijn op­tre­den in ,ndi­an :ells had 'joko­vic sinds zijn ver­lies in de acht­ste fi­na­les van het $ustra­li­an 2pen niet meer ge­speeld. +ij liet zich daar­na aan een el­le­boog ope­re­ren en stond ruim een maand aan de kant.

'joko­vic speel­de bo­ven­dien zijn eer­ste par­tij sinds zijn her­e­ni­ging met oud-coach 0ari­an Va­j­da. 'e Slo­waak heeft de hui­di­ge num­mer der­tien van de we­reld sinds de­ze week weer on­der zijn hoe­de. (er­der was Va­j­da van ju­ni

6 tot en met mei al coach van 'joko­vic, die on­langs de sa­men­wer­king met ach­ter­een­vol­gens $nd­re $gas­si en 5adek Ste­pa­nek ver­brak.

(NS)

No­vak Djoko­vic boekt zijn eer­ste over­win­ning sinds zijn ren­tree. De Ser­vi­ër was in de eer­ste ron­de van het Mas­ters­toer­nooi in Mon­te Car­lo veel te sterk voor zijn land­ge­noot Dusan La­jo­vic. (Fo­to: Nus­port)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.