<el­loZ %irds Zil kam­pi­oensFhap van­daag Ein­nen­ha­len

Times of Suriname - - SPORT -

BAS­KET­BAL – “Men­taal, min­der fou­ten en een goe­de ver­de­di­ging”, zegt trai­ner Wil­fred Gal­lant van Yel­low Birds. Het team speelt van­daag de kam­pi­oen­schap­wed­strijd te­gen De Arend in de da­meshoofd­klas­se­play-offs van de Su­ri­naam­se Bas­ket­bal As­so­ci­a­tie. De wed­strijd wordt in de Is­may van Wil­gen­sport­hal ge­speeld, waar Yel­low Birds in de se­rie van best of fi­ve voor­staat met 2-1.

Gal­lant geeft aan dat het van­daag een heel an­de­re wed­strijd gaat wor­den dan vo­ri­ge drie wed­strij­den. ³-e gaat een com­pleet an­de­re De Arend voor je heb­ben dat geen an­de­re keus heeft. Het team heeft niets te ver­lie­zen´ zegt Gal­lant. Hij brengt ter her­in­ne­ring dat <el­low Birds zich vo­rig jaar ook in de­ze po­si­tie 2-0 be­vond en µwe ga­ven het kam­pi­oen­schap uit­han­den¶. Daar­om heeft Gal­lant de meis­jes men­taal goed voor­be­reid om de­ze se­rie af te ma­ken. ³De meis­jes heb­ben een keu­ze om de­ze se­rie in een of twee wed­strij­den te besin­di­gen´ zegt hij.

9ol­gens Gal­lant zal zijn team in de vier­de wed­strijd goed moe­ten ver­de­di­gin­gen. ³Als je de te­gen­stan­der ver­hin­dert om pun­ten te sco­ren dan blijf je nog in de wed­strijd. 0aar als het niet in de aan­val wil luk­ken en bij het ver­de­di­gen dan is het ge­daan.´ Hij geeft aan ge­duld op te bren­gen en goe­de be­slis­sin­gen te ne­men bij het schie­ten. 7rai­ner An­dy Hoog­hart van De Arend blijft nog ge­lo­ven in het kam­pi­oen­schap. ³Blij­ven ge­lo­ven en wil­len bas­ket­bal­len dan zal het wel luk­ken´ zegt hij. De oe­fen­mees­ter geeft aan dat in de der­de wed­strijd de meis­jes con­tan­te bas­kets heb­ben ge­mist en hier­van heeft <el­low Birds ge­bruik ge­maakt. Hij geeft het nog niet op want De Arend is eer­der te­rug­ge­ko­men.

<el­low Birds won zon­dag de der­de wed­strijd met 2- . Na tien mi­nu­ten spe­len nam ti­tel­ver­de­di­ger De Arend een voor­sprong van 1 - maar het gaf die rui­me voor­sprong uit han­den in de twee­de speel­pe­ri­o­de 21-20. Na drie speel­ron­des stond De Arend nog voor met 0-28 maar in de laat­ste pe­ri­o­de liep het to­taal mis. Chay­en­ne Naar­den van <el­low Birds werd de top­scoor­der met 22 pun­ten ter­wijl Cin­dy 9ia­nen vijf­tien scoor­de voor De Arend.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.