IMT zo goed als ze­ker hal­ve fi­na­list

Times of Suriname - - SPORT -

92(7BAL ± Na de ecla­tan­te over­win­ning op :ey­mouth :ales uit Bar­ba­dos met -0 en de ne­der­laag van 8nitp 6ain­te5os­i­en­ne te­gen De­por­ti­vo Na­ci­o­nal van Aru­ba 2-0 is lands­kam­pi­oen ,nter 0oen­go 7apoe ,07 zo goed als ze­ker ge­plaatst voor de hal­ve fi­na­le van de 2018 Con­ca­caf Ca­rib­bean Club 6hield 7ier 2 dat in Do­mi­ni­caan­se 5epu­bliek wordt ge­speeld. Het moet heel raar af­lo­pen als het team de hal­ve fi­na­le niet haalt. Het team staat na twee ron­den op de eer­ste plaats met zes pun­ten en heeft daar­naast een doel­sal­do van tien doel­pun­ten. ,07 speelt van­daag zijn laat­ste groeps­wed­strijd te­gen 8nitp 6ain­te5os­i­en­ne uit Gu­a­de­lou­pe in het 8ni­ver­si­dad ,6A-sta­di­on. Geen van de teams in groep A kan meer pun­ten dan ,07 ver­ga­ren. 8nitp 6ain­te5os­i­en­ne en De­por­ti­vo Na­ci­o­nal heb­ben er drie pun­ten en :ey­mouth :ales be­zit nog geen en­ke­le punt. 8nitp 6ain­te-5os­i­en­ne heeft een doel­sal­do van -1en De­por­ti­vo Na­ci­o­nal van - . ,07 zou de laat­ste ont­moe­ting van 8nitp 6ain­te-5os­i­en­ne moe­ten ver­lie­zen met een ver­schil van maar liefst twaalf doel­pun­ten om niet meer op de eer­ste plaats te ein­di­gen.

Aan dit toer­nooi doen 12 clubs uit 12 C)8-lan­den mee. Het zijn de lan­den bin­nen de C)8 die nog geen prof-sta­tus heb­ben. =e zijn ver­deeld in drie pou­les met elk vier clubs. 6lechts de groeps­win­naar en de bes­te num­mers 2 gaan ver­der naar de fi­na­le­ron­de. De kam­pi­oen van 7ier 2 zal zo­lang de­ze vol­doet aan de Con­ca­caf 5egi­o­nal Club Li­cen­sing-cri­te­ria spe­len te­gen de num­mer vier

van het Ca­rib­bean Club Cham­pi­ons­hip 7ier 1 voor een plaats in de Con­ca­caf Le­a­gue 201 .

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.