&le­ve­land &ava­liers Ee­gint met ne­der­laag in play-offs

Times of Suriname - - SPORT -

BAS­KET­BAL - Cle­ve­land Ca­va­liers is de play-offs van de Eas­tern Con­fe­ren­ce be­gon­nen met een pijn­lij­ke ne­der­laag te­gen In­di­a­na Pa­cers. Bos­ton Cel­tics boek­te zon­dag­avond een moei­za­me ze­ge op Mil­wau­kee Bucks en ook Hous­ton Roc­kets won nipt.

Ca­va­liers ver­loor met 80- 8 van 3acers en leed zo voor het eerst in ja­ren een ne­der­laag in de eer­ste ron­de van de play-offs.

LeBron -ames kwam wel­is­waar tot een tri­ple-dou­ble 2 pun­ten 10 re­bounds 12 as­sists maar ook hij kon niet voor­ko­men dat de NBA­fi­na­list van de af­ge­lo­pen drie sei­zoe­nen on­der­uit ging. Bos­ton Cel­tic won in de ver­len­ging met 11 -10 van 0il­wau­kee Bucks na­dat het in de re­gu­lie­re speel­tijd

- was ge­wor­den. Khris 0iddle­ton kreeg met min­der dan een se­con­de te spe­len de bal en scoor­de op de gong de ge­lijk­ma­ker waar­door ver­len­ging nood­za­ke­lijk was. Daar­in was Cel­tics dat het in de play-offs moet doen zon­der de ge­bles­seer­de Ky­rie ,rving en Gor­don Hay­ward als­nog iets ster­ker.

0iddle­ton en Gi­an­nis An­te­tok­oun­mpo had­den bij Bucks ge­zorgd voor res­pec­tie­ve­lijk 1 en pun­ten. 9oor Cel­tics wa­ren Al Hor­ford met 2 pun­ten en 7er­ry 5ozier met 2 pun­ten het meest pro­duc­tief. Hous­ton 5oc­kets re­ken­de met moei­te af met 0in­ne­so­ta 7im­ber­wol­ves. 10 -101. -ames Har­den was met pun­ten de gro­te man bij de thuis­ploeg.

7im­ber­wol­ves plaatste zich vo­ri­ge week als laat­ste for­ma­tie voor de play-offs door Den­ver Nug­gets op de slot­dag van de re­gu­lie­re com­pe­ti­tie na ver­len­ging met 112-10 te ver­slaan. 2kla­ho­ma Ci­ty 7hun­der re­ken­de in ei­gen huis af met 8tah -azz 11 -108.

(NS)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.