Ei­gen trouw­bier voor Har­ry en Meghan

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Een bier­brou­wer in Winds­or, de stad waar prins Har­ry en Meghan Mar­kle in mei in het hu­we­lijk tre­den, komt met een spe­ci­aal soort bier om het ko­nink­lij­ke kop­pel te eren. De lo­ka­le brou­wer in­tro­du­ceert voor­af­gaand aan de brui­loft Har­ry & Meghan’s Winds­or Knot, een tra­di­ti­o­ne­le Brit­se pint met ‘een Ame­ri­kaan­se twist’, meldt pers­bu­reau Reu­ters. Voor de­ze smaak is vol­gens de brou­wer ge­ko­zen om zo­wel de Brit­se prins als zijn toe­kom­sti­ge Ame­ri­kaan­se ge­ma­lin recht te doen. De nieu­we bier­soort is sa­men­ge­steld uit gerst uit Winds­or en hop dat is ge­kweekt aan de west­kust van de VS. Voor de­ze smaak is vol­gens de brou­wer ge­ko­zen om zo­wel de Brit­se prins als zijn toe­kom­sti­ge Ame­ri­kaan­se ge­ma­lin recht te doen.

Het is de twee­de maal dat de brou­we­rij een ko­nink­lijk bier ont­wik­kelt; in 2011 in­tro­du­ceer­de het Winds­or Knot, een spe­ci­aal merk ter ere van de brui­loft van prins Wil­li­am en Ca­ther­i­ne. Het was de be­doe­ling dat dit bier maar een paar maan­den ver­kocht zou wor­den. Maar het was zo po­pu­lair dat het nog steeds wordt ge­brou­wen.

Het twee­tal geeft el­kaar het ja­woord op 19 mei in Winds­or Cast­le ten wes­ten van Lon­den. (De Te­le­graaf/Fo­to:San­dra Ro­se)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.