ROBINHOOD EN WEST 8NI­TED SPE­LEN BEKER­fiNALE

Times of Suriname - - 6SRUW -

VOET­BAL – Robinhood en West Uni­ted plaat­sten zich woens­dag voor de fi­na­le van de be­ker­com­pe­ti­tie van de Su­ri­naam­se Voet­bal Bond. In het Es­sed­sta­di­on ont­deed Robinhood zich in de hal­ve fi­na­le van Notch met 2-1, ter­wijl West Uni­ted met 3-2 won van SNL.

Robinhood hield zijn droom om de dub­bel te ha­len, le­vend. Na een 1-0 rust­stand won het team met 2-1. Iva­nil­do Ro­zen­blad scoor­de in de eer­ste helft en Mit­chell Kisoor was in de twee­de helft tref­ze­ker voor Robinhood. En­fri Sa­ling maak­te het eni­ge doel­punt van Notch, diep in bles­su­re­tijd. Trai­ner Ro­ber­to G|de­ken gaf na de wed­strijd aan dat het spel heel rom­me­lig was. De oe­fen­mees­ter was daar­om heel blij dat Robinhood de rust in­ging met een voor­sprong. In de twee­de helft pro­beer­de Robinhood meer via de flan­ken te spe­len, wat ook re­sul­teer­de in het doel­punt van Kisoor. As­si­tent-trai­ner Leo Bruns­wijk van Notch geeft aan dat za­ken niet wil­den luk­ken. Ver­der mis­te het team zijn cap­tain en spits Gal­gy­to Ta­lea was niet he­le­maal fit. In de twee­de helft pro­beer­de Notch za­ken an­ders aan te pak­ken, ech­ter zon­der re­sul­taat. Bruns­wijk gaf ver­der aan dat Robinhood de te­rech­te win­naar is en hij fe­li­ci­teer­de het team. Hij hoopt dat Robinhood de be­ker mag win­nen. In de an­de­re hal­ve fi­na­le haal­de West Uni­ted voor de eer­ste keer de fi­na­le van de be­ker­com­pe­ti­tie. Trai­ner Der­rick Gar­den van West Uni­ted had al aan­ge­ge­ven dat de be­ker­com­pe­ti­tie nu al­le aan­dacht had en het team heeft het ook kun­nen be­werk­stel­li­gen om de fi­na­le te be­rei­ken. In de eer­ste helft kreeg het team veel te­gen­stand. Met een ge­lij­ke sco­re gin­gen de teams naar de kleed­ka­mers: 2-2. In de twee­de helft scoor­de het team uit Coro­nie nog een keer. Gio­van­ni Cru­den, Bij­orn Sand­vliet en -amil­lio Rig­ters maak­ten de doel­pun­ten voor West Uni­ted, ter­wijl Gio­van­ni Blatz en Ri­val­do Ben­ja­min tref­ze­ker wa­ren voor SNL.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.