“Zelfs cen­ten zijn buit­ge­maakt bij roof­over­val”

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - “Zelfs cen­ten zijn buit­ge­maakt bij de roof­over­val in mijn win­kel. Het gaat om cen­ten van tien en vijf die ge­sto­len wer­den. Wij heb­ben een trau­ma van de be­ro­ving over­ge­hou­den”, zegt een win­ke­lier van Pa­ra aan de krant. Van hem wer­den be­hal­ve de mun­ten ook een groot be­drag, al­co­ho­li­sche drank, si­ga­ret­ten, si­ga­ren en bel­kaar­ten ge­sto­len. Hij kon de dag na de be­ro­ving nie­mand be­ta­len, om­dat de ro­vers al­les mee­na­men.

Hij werd sa­men met zijn va­der, een fa­mi­lie­lid en an­de­ren woens­dag in een win­kel an­nex wo­ning over­val­len. Vol­gens hem was hij in de win­kel ten tij­de van de be­ro­ving. De han­dels­zaak was kort daar­voor ge­slo­ten toen de vijf ro­vers eerst hem, zijn va­der en een fa­mi­lie­lid over­vie­len. Daar­na wer­den an­de­re fa­mi­lie­le­den over­val­len en in een pas­ka­mer op­ge­slo­ten. De zoon ver­telt dat zijn va­der in zijn bo­ven­been werd be­scho­ten. Hij en het fa­mi­lie­lid wer­den mis­han­deld en ze lie­pen let­sel op. Zijn va­der ligt nog steeds in het zie­ken­huis, maar het gaat in­tus­sen iets be­ter met hem. De ro­vers wa­ren ge­wa­pend met mes­sen en vuist­vuur­wa­pens. Uit­ein­de­lijk moesten ook de va­der, zoon en het fa­mi­lie­lid in de pas­ka­mer en wer­den daar­in op­ge­slo­ten. De ro­vers maak­ten de pas­ka­mer dicht en ver­lie­ten met al­le sleu­tels de plaats. Ook een au­to van de win­ke­lier was buit­ge­maakt, maar die werd na­der­hand on­be­heerd aan­ge­trof­fen.

Een buur­man ver­telt aan de krant dat hij een schot hoor­de. Hij dacht ech­ter niet aan een be­ro­ving om­dat er ver­der­op een feest gaan­de was.

WJ/RT

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.