Broer aan­ge­hou­den voor be­drei­ging

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - De po­li­tie van Ja­ri­ka­ba heeft een man in de kraag ge­vat voor be­drei­ging. Hij werd na af­stem­ming met het Open­baar Mi­nis­te­rie in ver­ze­ke­ring ge­steld. De ver­dach­te be­dreig­de zijn jon­ge­re broer met de dood. Hij zou va­ker zijn fa­mi­lie heb­ben be­dreigd; hij is een al­co­ho­len drugs­ge­brui­ker. De man kwam thuis aan en wik­kel­de een stic­ky ma­ri­hu­a­na om te ro­ken. Zijn jon­ge­re broer sprak hem aan om niet in huis te ro­ken, wat leid­de tot een woor­den­wis­se­ling. De ver­dach­te be­gon zijn jon­ge­re broer te be­drei­gen met de dood. Hij is eer­der in aan­ra­king ge­ko­men met de po­li­tie voor be­drei­ging van zijn fa­mi­lie. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.