Brom­fiet­ser ver­telt over aan­rij­ding

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO ­ Een brom­fiet­ser die mi­li­tair is, ver­tel­de gis­te­ren in de rechts­zaal over een aan­rij­ding die op 28 ju­li plaats­vond op de hoek van de Ma­ho­ny­laan en Prins Hen­drik­straat. Een an­de­re mi­li­tair wordt ver­dacht van het ver­oor­za­ken van de­ze aan­rij­ding, waar­bij het slacht­of­fer zwaar li­cha­me­lijk let­sel op­liep.

De brom­fiet­ser zegt dat hij 60 ki­lo­me­ter per uur over de Ma­ho­ny­laan reed om naar zijn werk te gaan. Vol­gens hem be­schreef de au­to een bocht zo­da­nig dat hij zijn brom­fiets moest af­rem­men, maar toch slip­te het ver­voer­mid­del ver­der. Vol­gens hem werd hij aan­ge­re­den door de au­to die be­stuurd werd door de ver­dach­te. Het slacht­of­fer zegt dat hij een cup bier op had. Vol­gens hem mis­droeg de ver­dach­te zich toen een oom van hem ter plek­ke kwam. Vol­gens hem zei de ver­dach­te dat hij weg wil­de. De ver­dach­te ont­kent dat hij wil­de weg­rij­den. De brom­fiet­ser moest met de am­bu­lan­ce wor­den af­ge­voerd; hij liep een been­frac­tuur op en had schaaf­won­den aan zijn lin­ke­rel­le­boog. Hij rijdt al vier jaar brom­fiets en be­weert de ver­keers­re­gels te ken­nen. Vol­gens hem klopt het niet dat hij na de aan­rij­ding aan de ver­dach­te zei dat hij ver­keerd was. De brom­fiet­ser wil ver­der ge­bruik­ma­ken van de mo­ge­lijk­heid dat hem scha­de wordt ver­goed, om­dat hij be­paal­de me­di­sche kos­ten zelf moet be­ta­len. Sinds de aan­rij­ding doet hij er lang over om ant­woord te ge­ven op vra­gen die hem ge­steld wor­den. Hij viel met zijn hoofd op het weg­dek. Op 9 no­vem­ber wordt de be­han­de­ling van de­ze zaak voort­ge­zet. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.