Rech­ter wijst ver­zoek af

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - De rech­ter heeft het ver­zoek van raads­lie­den Ar­jan Ram­lakhan en Jo­hn Kraag om hun cli­ënt Rod­ney A, die ver­dacht wordt van een an­der zwaar li­cha­me­lijk let­sel toe­bren­gen op 3 mei in Ma­ro­wij­ne, voor­lo­pig in vrij­heid te stel­len, don­der­dag af­ge­we­zen. Zij wil eerst de vi­deo be­kij­ken waar­op te zien moet zijn wat zich af­speel­de.

Ram­lakhan zegt een dvd te heb­ben waar­op te zien is dat juist Rod­ney A wordt ge­sla­gen. Kraag vindt dat het ge­recht een ver­wron­gen beeld van de zaak ge­ge­ven wordt, ter­wijl het slacht­of­fer ook han­de­lin­gen pleeg­de maar niet is ge­dag­vaard. De ver­de­di­ging ging er­van uit dat Rod­ney A niet ge­dag­vaard zou wor­den, want dat ver­trou­wen was ge­wekt bij haar. Ram­lakhan zegt dat het film­pje over wat ge­beur­de via so­ci­al me­dia is ver­spreid. Bo­ven­dien vindt hij dat het Open­baar Mi­nis­te­rie ruim de ge­le­gen­heid had za­ken te on­der­zoe­ken. Of­fi­cier van jus­ti­tie Reshmi Ra­thi­pal wees het ge­recht er­op dat de in­ver­ze­ke­ring­stel­ling van de ver­dach­te recht­ma­tig werd ge­toetst. Vol­gens haar is er een grond­slag waar­op de ver­dach­te in ver­ze­ke­ring is ge­steld. Zij vroeg voor­bij te gaan aan het ver­zoek van de raads­lie­den. Op 25 ok­to­ber wordt de be­han­de­ling van de­ze zaak voort­ge­zet. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.