Waterman 21 ja­nu­a­ri - 18 fe­bru­a­ri

Times of Suriname - - OPEN VIZIER / BINNENLAND -

Die ver­ve­len­de si­tu­a­tie sleept nu al een tijd­je voort. Het heeft wei­nig zin om te wach­ten tot het zich van­zelf op­lost, je zult er toch echt zelf iets aan moe­ten doen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.