Mi­nis­ter niet blij met her­be­noe­ming na de­ba­cle

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS / TV -

DEN HAAG - Na het exa­men­de­ba­cle op het VMBO Maas­tricht is mi­nis­ter Arie Slob (On­der­wijs) niet blij met de her­be­noe­ming van be­stuurs­voor­zit­ter An­dré Poste­ma bij de be­trok­ken scho­len­koe­pel. Het be­sluit was aan de raad van toe­zicht, maar Slob zou het heb­ben ont­ra­den als hem ad­vies was ge­vraagd, zo laat hij de Twee­de Ka­mer we­ten. Die Ka­mer is ver­bijs­terd over de con­tract­ver­len­ging van Poste­ma bij de scho­len­koe­pel waar VMBO Maas­tricht on­der valt. Poste­ma’s ar­beids­con­tract bij de Stich­ting Lim­burgs Voort­ge­zet On­der­wijs werd on­langs met twee jaar ver­lengd.

Slob kan het be­sluit van de raad van toe­zicht te­rug­draai­en, maar hij zegt hier niet licht­vaar­dig mee om te gaan. Hij wil de on­der­zoe­ken naar de mis­stan­den op VMBO Maas­tricht af­wach­ten. De school schond tal­rij­ke re­gels in de aan­loop naar het eind­exa­men. Hon­der­den leer­lin­gen wer­den de du­pe.

(De

Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.