Tur­kije laat Ame­ri­kaan­se pre­di­kant na bij­na twee jaar ge­van­gen­schap vrij

Times of Suriname - - BUITENLAND -

TUR­KIJE - De Turk­se rech­ter heeft gis­te­ren be­paald om het huis­ar­rest van de Ame­ri­kaan­se pre­di­kant And­rew Brun­son na twee jaar op te hef­fen. Dat be­te­kent dat de man het land kan ver­la­ten. Hij is wel ver­oor­deeld tot drie jaar cel, maar hij heeft die straf al uit­ge­ze­ten. De Ame­ri­kaan woont al twin­tig jaar in Tur­kije. De pre­di­kant werd on­der meer ver­dacht van be­trok­ken­heid bij de mis­luk­te staats­greep in Tur­kije van twee jaar ge­le­den. Brun­son stond on­der huis­ar­rest, na­dat hij eerst ruim 1,5 jaar in de ge­van­ge­nis zat.

Brun­son ont­ken­de de be­schul­di­gin­gen en ook de Ame­ri­kaan­se re­ge­ring dacht dat de gees­te­lij­ke on­schul­dig was en wil­de dat hij vrij­kwam. Het lot van Brun­son was zelfs de in­zet ge­wor­den van een hoog­op­ge­lo­pen di­plo­ma­tie­ke ru­zie tus­sen de Ver­e­nig­de Sta­ten en Tur­kije. De Ame­ri­kaan­se re­ge­ring zou af­spra­ken heb­ben ge­maakt met Tur­kije over de vrij­la­ting. Hoog­ge­plaatste bron­nen bin­nen het Wit­te Huis zei­den dat don­der­dag te­gen NBC News. Een re­ge­rings­func­ti­o­na­ris hield don­der­dag nog wel een slag om de arm. Hij stel­de dat het Wit­te Huis er niet he­le­maal van over­tuigd was dat de Tur­ken zich aan de af­spra­ken zou­den hou­den. (NU)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.