Tien­tal­len do­den bij aard­ver­schui­ving Oe­gan­da

Times of Suriname - - BUITENLAND - Een ge­bied dat is ge­trof­fen door de aard­ver­schui­ving. (Fo­to: Mart­ha Leah Nan­ga­la­ma)

OE­GAN­DA - Door een aard­ver­schui­ving in het oos­ten van Oe­gan­da zijn ze­ker veer­tig men­sen om het le­ven ge­ko­men. De plaat­se­lij­ke au­to­ri­tei­ten vre­zen mo­ge­lijk hon­der­den do­den, meld­de de Oe­gan­de­se krant New Vi­son gis­te­ren. Een groot deel van het ge­trof­fen ge­bied, ruim 200 ki­lo­me­ter ten noord­oos­ten van de hoofd­stad Kam­pa­la, is nog niet be­reik­baar.

Na he­vi­ge re­gens in de streek stort­te don­der­dag aar­de van de ber­gen aan de Ke­ni­aan­se grens en trad een ri­vier snel bui­ten zijn oe­vers. In het dis­trict Bu­du­da zijn in­mid­dels de stof­fe­lij­ke res­ten van veer­tig slacht­of­fers ge­bor­gen. Een mod­der­stroom die ook wo­nin­gen mee­sleur­de, trof on­der meer een markt in het ge­bied. De Oe­gan­de­se pre­si­dent Yo­we­ri Mu­seve­ni heeft aan de be­wo­ners van de ge­trof­fen streek zijn me­de­le­ven be­tuigd en ge­zegd dat er wordt ge­ke­ken hoe de­ze ram­pen voor­ko­men kun­nen wor­den.

Het is niet voor het eerst dat de­ze re­gio wordt ge­trof­fen door do­de­lij­ke en ver­woes­ten­de aard­ver­schui­vin­gen.

(NU)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.