Bolt maakt eer­ste doel­pun­ten als voet­bal­ler

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Usain Bolt heeft zijn eer­ste doel­pun­ten als voet­bal­ler ge­maakt. De voor­ma­li­ge olym­pisch sprint­kam­pi­oen loopt sinds au­gus­tus sta­ge bij Cen­tral Coast Ma­ri­ners, in de hoop op een con­tract. Vrij­dag deed hij van zich spre­ken in de oe­fen­wed­strijd te­gen Ma­carthur South West Uni­ted (4-0 over­win­ning).

Bolt had een ba­sis­plaats in het oe­fen­du­el, net als voor­ma­li­ge Ere­di­vi­si­o­nis­ten Tommy Oar en Tom Hi­a­riej. De Ja­mai­caan, spe­lend met rug­num­mer 95, maak­te zijn doel­pun­ten in de twee­de helft. Voor rust werd de sco­re ge­o­pend door Ross McCormack, op aan­ge­ven van Oar, en Jor­dan Mur­ray zorg­de met een kop­bal voor de 2-0.

In de vijf­tig­ste mi­nuut kop­te Bolt net naast, al­vo­rens even la­ter de sco­re te ope­nen. De aan­val­ler troef­de zijn be­la­ger af en schoot met links raak in de kor­te hoek. Hij juich­te ver­vol­gens op de­zelf­de wij­ze als wan­neer hij een sprint won. De 4-0 was een stuk mak­ke­lij­ker: Bolt pro­fi­teer­de van een mis­com­mu­ni­ca­tie tus­sen de kee­per en een ver­de­di­ger van Ma­carthur South West Uni­ted en rond­de af in een leeg doel. Het oe­fen­du­el werd ge­zien als de laat­ste kans voor Bolt om zijn club er­van te over­tui­gen hem een con­tract aan te bie­den. “Twee doel­pun­ten tij­dens mijn eer­ste wed­strijd als ba­sis­spe­ler: dat voelt goed”, zegt hij na af­loop. “Ik ben blij dat ik de we­reld heb kun­nen la­ten zien dat ik be­ter word. Ik ben er­op ge­brand om zo goed mo­ge­lijk te spe­len en in het eer­ste elf­tal te ko­men.”

(VP)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.