PSG denkt aan Wen­ger

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Ar­se­ne Wen­ger staat in de na­druk­ke­lij­ke be­lang­stel­ling van Pa­ris SaintGer­main (PSG), zo meldt RMC. De Ar­sen­al-le­gen­de (68) moet bij de club uit Pa­rijs de rol van tech­nisch di­rec­teur op zich gaan ne­men.

Op het veld gaat tot nu toe al­les ‘cres­cen­do’ voor Pa­ris Saint-Ger­main. Na­dat Tho­mas Tu­chel de ta­ken over­nam van Unai Emery, die Wen­ger ver­ving bij Ar­sen­al, wer­den in de Li­gue 1 ne­gen wed­strij­den ach­ter el­kaar in winst om­ge­zet. Toch loopt niet al­les per­fect bin­nen de club. Het pro­bleem ligt ach­ter de scher­men, al­dus RMC. Tu­chel en spor­tief di­rec­teur An­te­ro Hen­ri­que zou­den niet door één deur kun­nen, ter­wijl Hen­ri­que er ook niet goed op­staat bij de spe­lers­groep. Tu­chel hoop­te op de komst van we­reld­kam­pi­oen N’Go­lo Kan­té (Chel­sea), maar een con­creet bod bleef tot on­ge­noe­gen van de Duit­se PSG­trai­ner uit.

Wen­ger wordt als de ide­a­le tus­sen­per­soon ge­zien om dat pro­bleem op te los­sen en kan zich be­zig gaan hou­den met trans­fers en an­de­re be­stuurs­za­ken, zo­dat Tu­chel zich vol­le­dig op de pres­ta­ties op het veld kan gaan rich­ten. Het is niet be­kend of Wen­ger open­staat voor de job. (VP)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.