Ram­sey dient con­tract bij Ar­sen­al uit

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Aa­ron Ram­sey is niet van plan om in de win­ter­stop Ar­sen­al te ver­la­ten. De on­der­han­de­lin­gen over een nieuw con­tract tus­sen club en spe­ler lie­pen spaak, maar de mid­den­vel­der zal niet tus­sen­tijds ver­trek­ken. “Al­les ging goed bij de club. We dach­ten dat we in een po­si­tie wa­ren waar­in we ak­koord wa­ren over een deal, maar dat is niet lan­ger het ge­val”, zo te­kent The Gu­ar­di­an op uit de mond van Ram­sey. “Dus nu moet ik ge­woon door­gaan en dit sei­zoen mijn best doen voor Ar­sen­al. Ver­der laat ik het aan de club.”

Is Ram­sey dan niet te­leur­ge­steld dat het niet tot een nieuw con­tract­voor­stel is ge­ko­men? “Dat is een be­slis­sing die zij (Ar­sen­al red.) heb­ben ge­no­men en die din­gen ge­beu­ren in het voet­bal. Je moet ge­woon door­gaan en zo goed mo­ge­lijk spe­len. Daar con­cen­treer ik me op.” Nu Ram­sey over een af­lo­pend con­tract be­schikt, heb­ben meer­de­re clubs in­te­res­se in zijn dien­sten. Naast Li­ver­pool en Man­ches­ter Uni­ted zou­den ook de Ita­li­aan­se clubs Ju­ven­tus, AC Mi­lan en In­ter­na­zi­o­na­le er­over den­ken Ram­sey in te lij­ven. (VP)

Aa­ron Ram­sey is niet van plan om in de win­ter­stop Ar­sen­al te ver­la­ten. De on­der­han­de­lin­gen over een nieuw con­tract tus­sen club en spe­ler lie­pen spaak, maar de mid­den­vel­der zal niet tus­sen­tijds ver­trek­ken. (Fo­to: Go­al)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.