Fe­de­rer naar hal­ve fi­na­les

Times of Suriname - - SPORT -

TEN­NIS - Ro­ger Fe­de­rer heeft gis­te­ren de hal­ve fi­na­les be­reikt van het Mas­ters­toer­nooi in Shang­hai. De Zwit­ser­se num­mer één van de plaat­sings­lijst was Kei Nis­hi­ko­ri de baas. De 37-ja­ri­ge Fe­de­rer, de num­mer twee van de we­reld, had bij­na twee uur no­dig om de als acht­ste ge­plaatste Ja­pan­ner op de knie­ën te krij­gen: 6-4 en 7-6 (4).

De Zwit­ser­se ti­tel­ver­de­di­ger speel­de ze­ker niet zijn bes­te par­tij van het jaar. Zo ver­speel­de hij in de twee­de set een break voor­sprong, maar in de tie­break sloeg hij als­nog toe. In de hal­ve eind­strijd wacht Fe­de­rer een con­fron­ta­tie met Bor­na Co­ric. De Kro­a­ti­sche num­mer ne­gen­tien van de we­reld was in de kwart­fi­na­les te sterk voor de Au­stra­li­ër Mat­thew Eb­den (7-5 en 6-4).

In de an­de­re hal­ve fi­na­le staan te­gen­over el­kaar: No­vak Djoko­vic, op het Chi­ne­se hard­court als twee­de ge­plaatst, en de Duit­ser Alexan­der Zverev die num­mer vier van de plaat­sings­lijst is. Fe­de­rer speelt in Chi­na zijn eer­ste ATP­toer­nooi sinds het US Open, waar­op hij be­gin sep­tem­ber al in de acht­ste fi­na­les te­leur­stel­lend on­der­uit­ging te­gen de Au­stra­li­ër Jo­hn Mill­man. Vo­rig jaar schreef Fe­de­rer het Chi­ne­se Mas­ters-toer­nooi voor de twee­de keer op zijn naam door in de fi­na­le van Ra­fael Na­dal te win­nen. Ook in 2014 was hij de bes­te in Shang­hai. (Nus­port)

De Zwit­ser­se num­mer één van de plaat­sings­lijst Ro­ger Fe­de­rer heeft de hal­ve fi­na­les be­reikt van het Mas­ters-toer­nooi in Shang­hai. (Fo­to: Nus­port)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.