See­dorf dankt PSG­spits

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Cla­ren­ce See­dorf heeft zijn eer­ste ze­ge als bonds­coach van Ka­meroen te pak­ken. De On­tem­ba­re Leeu­wen wa­ren gis­te­ren in de kwa­li­fi­ca­tie­reeks voor de Afri­ka Cup van vol­gend jaar met 1-0 te sterk voor Ma­la­wi. Ka­meroen or­ga­ni­seert ove­ri­gens de Afri­ka Cup van 2019 en hoeft zich dus niet meer te kwa­li­fi­ce­ren. Met Ajax-doel­man An­dré On­a­na on­der de lat was Ka­meroen de be­te­re par­tij, maar veel uit­ge­speel­de kan­sen cre­ëer­de men niet. Men kwam ook maar één keer tot sco­ren: Eric-Maxim Chou­po-Mo­ting van Pa­ris Saint-Ger­main kroon­de zich na ruim een half uur tot de match­win­ner. Hij ont­ving de bal na een hak­je en knal­de van­af acht­tien me­ter prach­tig raak. Het Ka­meroen van See­dorf staat nu met ze­ven pun­ten uit drie speel­ron­den op de eer­ste plaats in Groep B. Ma­rok­ko en Ma­la­wi heb­ben drie pun­ten en Ma­rok­ko komt za­ter­dag nog in ac­tie te­gen de Co­mo­ren, dat met één punt laat­ste staat. (VI)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.