Co­lom­bia wint van VS

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Co­lom­bia heeft in Flo­ri­da een oe­fen­ze­ge ge­boekt op de Ver­e­nig­de Sta­ten. Iets zui­de­lij­ker won Mexi­co van Costa Ri­ca. ExEre­di­vi­si­o­nis­ten Da­vin­son Sán­chez en San­tia­go Ari­as had­den een ba­sis­plaats bij Co­lom­bia, ter­wijl voor­ma­li­ge Vi­tes­se-ver­de­di­ger Matt Mi­az­ga aan de af­trap stond bij het gast­land. In de 36ste mi­nuut open­de de ab­so­lu­te ster van de avond de sco­re. Ja­mes Ro­drí­gu­ez kap­te zich vrij in het straf­schop­ge­bied van de VS en krul­de de bal ver­vol­gens met veel ge­voel in de ver­re bo­ven­hoek: 0-1. Via goals van Kel­lyn Acosta en Bob­by Wood draai­den de Ame­ri­ka­nen de sco­re kort na rust vol­le­dig om, maar het bleek niet ge­noeg. Car­los Bac­ca, Ra­da­mel Fal­cao en Mi­gu­el Án­gel Bor­ja be­zorg­den Co­lom­bia als­nog de 2-4 over­win­ning. Daar kon ook For­tu­na Sit­tard-spits An­drija No­vako­vich geen ver­an­de­ring in bren­gen. De 22-ja­ri­ge Ame­ri­kaan kwam in de 84ste mi­nuut het veld in voor Ju­li­an Gr­een.

PSV’ers Hir­ving Lo­za­no en Érick Gu­tié­r­rez za­ten ne­gen­tig mi­nu­ten op de re­ser­ve­bank bij Mexi­co, dat met een be­hoor­lijk B-elf­tal het op­nam te­gen Costa Ri­ca. Het ging dan ook niet mak­ke­lijk bij de Mexi­ca­nen, die tot twee keer toe op ach­ter­stand kwa­men. Joel Camp­bell maak­te met een duik­kop­bal de ope­nings­tref­fer, waar­na Víc­tor Guzmán de stand nog ge­lijk­trok met een mooie vol­ley. Bry­an Ruiz be­paal­de de rust­stand op 1-2 met een ra­ke pe­nal­ty.

In­val­lers Hen­ry Martín en Raúl Ji­mé­nez be­zorg­den Mexi­co in de twee­de helft als­nog de over­win­ning. Dat was al­weer even ge­le­den voor de ploeg van trai­ner Ri­car­do Fer­ret­ti, die zijn vo­ri­ge vier in­ter­lands ver­loor.

(VP)

Een spel­mo­ment uit de wed­strijd tus­sen Co­lom­bia en VS. (Fo­to: ESPN)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.