Bra­zi­lië wint oe­fen­wed­strijd

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Bra­zi­lië sloot gis­ter­avond zijn der­de oe­fen­wed­strijd sinds het WK met een over­win­ning af. Na eer­de­re ze­ges op de Ver­e­nig­de Sta­ten en El Sal­va­dor werd er in het King Saud Uni­ver­si­ty Sta­di­um dank­zij doel­pun­ten van Ga­briel Je­sus en Alex San­dro met 0-2 ge­won­nen van Sau­di-Ara­bië.

De God­de­lij­ke Ka­na­ries be­gon­nen met een voor­hoe­de be­staand uit Ney­mar, Phi­lip­pe Cou­t­in­ho en Ga­briel Je­sus met flink wat vuur­kracht aan het vriend­schap­pe­lij­ke tref­fen in Riyad en de eer­ste goe­de kan­sen van de wed­strijd wa­ren dan ook voor de be­zoe­kers. Na 24 mi­nu­ten spe­len dach­ten de Bra­zi­li­a­nen dan toch te mo­gen jui­chen, maar een doel­punt van Ga­briel Je­sus werd af­ge­keurd we­gens bui­ten­spel. De spits had op slag van rust ech­ter meer ge­luk en na een slim­me steek­bal van Ney­mar kon hij zijn land op voor­sprong zet­ten. Bra­zi­lië ver­dub­bel­de de mar­ge nog bij­na voor de on­der­bre­king maar een sco­ren­de Cou­t­in­ho werd even­eens te­rug­ge­flo­ten, we­gens bui­ten­spel. Ti­te koos er­voor om Lu­cas Mou­ra in de rust in te bren­gen voor Fred en de aan­val­ler van Tot­ten­ham Hot­spur dacht tien mi­nu­ten na de on­der­bre­king een straf­schop te ver­die­nen. Scheids­rech­ter Dan­ny Mak­ke­lie wei­ger­de ech­ter mee te gaan in de Bra­zi­li­aan­se pro­tes­ten. Salman Al Fa­raj zorg­de daar­na ook voor ge­vaar voor het doel van Eder­son, maar zijn po­ging ver­dween langs de ver­keer­de kant van de paal. In de slot­fa­se bleef het op het in­bren­gen van Wala­ce, Arthur en Ri­char­li­son voor Ca­se­mi­ro, Cou­t­in­ho en Ga­briel Je­sus na lang rus­tig, maar de VAR zorg­de vlak voor tijd toch nog voor een op­val­lend mo­ment. Een char­ge van doel­man Mo­ham­med Al Owais leek in eer­ste in­stan­tie on­be­straft te blij­ven, tot­dat Mak­ke­lie de beel­den be­stu­deer­de en als­nog een ro­de kaart trok. Met een man meer kon Alex San­dro diep in bles­su­re­tijd op aan­ge­ven van Ney­mar de 0-2 nog bin­nen kop­pen. (VI)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.