Em­ma Ro­berts speelt hoofd­rol in Spin­ning Out

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Em­ma Ro­berts heeft de hoofd­rol te pak­ken in een schaats­dra­ma van Net­flix. De 27-ja­ri­ge Ame­ri­kaan­se ac­tri­ce is door de strea­ming­dienst vast­ge­legd om in tien af­le­ve­rin­gen van Spin­ning Out te spe­len. Wie de te­gen­spe­ler van Ro­berts in Spin­ning Out wordt, is nog niet be­kend, schrijft Hol­ly­wood Re­por­ter. Het schaats­dra­ma gaat over het le­ven van Kat Bar­ker (Ro­berts), dat een dra­ma­ti­sche wen­ding krijgt wan­neer ze een bles­su­re op­loopt en haar loop­baan als kunst­schaat­ser in ge­vaar komt.

Toch kan ze ver­der met schaat­sen met een part­ner met een ver­bor­gen ver­le­den. Uit­ein­de­lijk is de schaats­car­ri­è­re van het duo een be­lang­rij­ke bij­zaak wan­neer hun le­ven ge­vaar loopt. Daar­door wor­den ze ont­moe­digd hun sport­pres­ta­ties te ver­be­te­ren, lo­pen ze let­sel aan li­chaam en geest op, moe­ten ze fi­nan­ci­ë­le con­ces­sies doen en krij­gen ze men­ta­le pro­ble­men op weg naar de Olym­pi­sche Spe­len.

(NU/Fo­to: GotCe­leb)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.