‘Jus­tin Bie­ber aan­ge­daan door op­na­me Se­le­na Go­mez’

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Jus­tin Bie­ber heeft het erg moei­lijk met het nieuws dat zijn ex Se­le­na Go­mez na een men­ta­le in­zin­king is op­ge­no­men in een kli­niek. TMZ heeft fo­to’s van de zan­ger in han­den, waar­op dui­de­lijk te zien is dat hij het zwaar heeft.

Bie­ber bracht woens­dag­avond een be­zoek aan de kerk en werd daar­bij om­ringd door vrien­den die hem moesten on­der­steu­nen. Ook zat zijn haar he­le­maal door de war, hing het in zijn ge­zicht en was zijn blik naar de grond ge­richt.

Jus­tin en Se­le­na wa­ren tot dit voor­jaar een set­je. In­mid­dels is Bie­ber ver­loofd met Hai­ley Bald­win.

(De Te­le­graaf/Fo­to: buzz­tv.pt)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.