Ge­won­den door nood­lan­ding vlieg­tuig in Gu­y­a­na

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

GU­Y­A­NA - Ze­ker zes men­sen raak­ten gis­ter­och­tend ge­wond, toen een pas­sa­giers­vlieg­tuig van Fly Ja­mai­ca een nood­lan­ding maak­te op de in­ter­na­ti­o­na­le lucht­ha­ven in Gu­y­a­na. De pi­loot was kort na ver­trek te­rug­ge­keerd van­we­ge een tech­nisch pro­bleem. De au­to­ri­tei­ten zei­den op een pers­con­fe­ren­tie dat 120 pas­sa­giers en 8 be­man­nings­le­den aan boord van het toe­stel wa­ren. De Boei­ng 757 ver­trok van­af de Ched­di Ja­gan In­ter­na­ti­o­nal Air­port en had de Ca­na­de­se stad Tor­on­to als eind­be­stem­ming. De pi­loot maak­te mel­ding van pro­ble­men met het hy­drau­li­sche sys­teem. Tij­dens het lan­den, merk­te de pi­loot op dat het rem­sys­teem van het vlieg­tuig het liet af­we­ten. Het vlieg­tuig taxie­de op de ver­leng­de lan­dings­baan en ging in een zand­hoop, die stra­te­gisch is op de mees­te lucht­ha­vens, om tot stil­stand te ko­men. Door het on­ge­val was de Ched­di Ja­gan In­ter­na­ti­o­nal Air­port tij­de­lijk ge­slo­ten. (De Te­le­graaf/ Kai­e­teur News)

Een vlieg­tuig van Fly Ja­mai­ca maak­te gis­te­ren een nood­lan­ding op de Ched­di Ja­gan In­ter­na­ti­o­nal Air­port. Er vie­len geen do­den. Het toe­stel moest van­we­ge een tech­nisch pro­bleem te­rug­ke­ren naar de lucht­ha­ven. (Fo­to: Trans­port On­li­ne)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.