Zwan­ge­re vrouw 67ste ver­keers­do­de

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Een 37-ja­ri­ge vrouw, die vier maan­den zwan­ger was van een twee­ling, is gis­ter­och­tend als ge­volg van een aan­rij­ding aan de Ma­rie­straat om­ge­ko­men. Zij is de 67ste ver­keers­do­de voor dit jaar.

De vrouw liep don­der­dag­avond rond kwart over tien over de Ma­rie­straat. Zij liep aan de lin­ker­zij­de van de weg ko­men­de van­uit de rich­ting van de Kwat­ta­weg. Een au­to­be­stuur­der die van­uit de te­gen­over­ge­stel­de rich­ting kwam, ver­liet om tot nu toe on­be­ken­de re­den zijn rij­helft en reed de voet­gan­ger aan. De vrouw liep frac­tu­ren aan bei­de be­nen en lin­ker­arm op. Zij had ver­der her­sen­scha­de en moest met de am­bu­lan­ce wor­den ver­voerd voor me­di­sche be­han­de­ling. Zij over­leed rond 03.30 uur in het zie­ken­huis. Na de aan­rij­ding reed de au­to­mo­bi­list door zon­der zijn iden­ti­teit ach­ter te la­ten. Hij liet na­dien de wa­gen on­be­heerd ach­ter ter hoog­te van het Mi­nis­te­rie van De­fen­sie aan de Kwat­ta­weg. De au­to had scha­de aan on­der meer de bum­per en voor­ruit, maar de be­stuur­der was niet in de buurt. De po­li­tie deed zijn adres aan; de man werd ech­ter niet ge­von­den. Zij is nog be­zig de be­stuur­der op te spo­ren. Het ont­ziel­de li­chaam van de vrouw werd na af­stem­ming met het Open­baar Mi­nis­te­rie in be­slag ge­no­men voor een ge­rech­te­lij­ke lijk­schou­wing. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.